Hřbitov

Hřbitov
Adresa:
Severní
79081 Česká Ves
Česko

Historie hřbitova

První úvahy o vybudování místního hřbitova se poprvé objevily v roce 1898. Do té doby vlastnily společný hřbitov obce Frývaldov, Česká Ves a Bukovice. Na náklady společného hřbitova přispíval Frývaldov 60,5 %, Česká Ves 22 % a Bukovice 17,37 %; zlomek připadl na Bobrovník.

Obecní zastupitelstvo v České Vsi z 21. června 1898 rozhodlo o koupi pozemku pro založení hřbitova a o přijetí půjčky od Adolfa Hackenberga a Josefa Neumanna.

Náklady na odkup pozemku od Franze Wagnera (dnes Jánského čp. 82) byly 1529 zlatých, k tomu mu byla přenechána bezplatně 4 hrobová místa. Vykopáni základů hřbitovní zdi stálo 31 zlatých. Mzda nádeníkům za zřízení cest a chodníků 14 zlatých. Za úpravy kolem hřbitova dalších 50. Hřbitovní plot vyráběl zámečník Stein z Frývaldova za 756 zlatých. Svrchní žulové desky u hřbitovní zdi vyšly na 655 zlatých. To jsou ty větší náklady na položení základů pohřbívání v České Vsi.

Vyskytly se rozpaky ohledně vysvěcení zdejšího hřbitova, že by měl podléhat církevnímu zákonodárství. Kromě toho by se musel na jižní straně hřbitova ohraničit 5 m široký pás k pohřbívání protestantů a Židů, bylo jednohlasně rozhodnuto upustit od vysvěcení zdejšího hřbitova.

První pohřbenou na nově zřízeném hřbitově je manželka sedláka Antona Wagnera, narozená roku 1820. Byla pohřbena v levém horním rohu hřbitova.

Hřbitovní kříž, který se nachází uprostřed hřbitova byl opatřen u kameníka Ehrlicha a zhotoven ze slezského mramoru za 121 zlatých. Na podstavci má následující nápis:

„Je dokonáno.

Blažení jsou mrtví, kteří

Zemřeli v Pánu.

1898.“

Na podzim 1899 obdržela obec půjčku 3000 zlatých ze Zemského kreditního ústavu v Opavě na plánovanou stavbu hřbitovního domu a márnice. Márnice svému účelu sloužila několik desítek let, než byla tato budova zbourána.

Fotografie
20211021_163240.jpg
Dušičky.jpg
DSC_1011.JPG
DSC_0200.JPG
DSC_0221.JPG
DSC_0204.JPG
DSC_0203.JPG