Obecní úřad

Obecní úřad

Úřad v obci Česká Ves je pilířem komunity, pečlivě se starajícím o své občany. Jeho posláním je zajišťovat plynulý chod obce a zlepšovat životní podmínky pro všechny. Skrze úředníky je občanům poskytována pomoc při administrativních záležitostech, jako jsou žádosti o sociální dávky, stavební povolení či registrace vozidel. Díky úřadu se realizují projekty pro rozvoj infrastruktury, školství a kultury, které posilují společenskou soudržnost. Jeho otevřenost a ochota naslouchat potřebám občanů přispívají k prosperitě a blahu celého regionu.

Aktuálně
Obecní lapka

Obecní lapka

  13.03.2024 | Obecní úřad
Jestli si myslíte, že lavičky se stolem z altánu u cvičících prvků odvezli pracovníci obce k opravě, tak se hluboce mýlíte. Během 14 dnů si možná jistý filuta (darebák a nenechavec) zařídil posezení na své zahrádce, kde si už před časem z Fit stezky pořídil také prkna na lavice, řetězy a madla na cvičení TRX, lanovkový sedák z dětského hřiště pod Čertovými kameny a také několik stromů z nové aleje. Zahrádku i s posezením má jistě pěknou, ale za obecní peníze. Vše je samozřejmě nahlášeno na Policii ČR.