Mateřská škola Holanova Česká Ves, příspěvková organizace

Mateřská škola Holanova Česká Ves, příspěvková organizace
Adresa:
Holanova 53
79081 Česká Ves
Česko

Mateřská škola se nachází ve středu obce Česká Ves, tři kilometry od města Jeseník. Účelová dvoutřídní budova byla otevřena 1.září 1979. Umístění je výborné z důvodu dostatečné vzdálenosti rušné ulice a také vhodným okolím nabízející možnost k vycházkám do přírody a za poznáním.

Budova je jednopatrová, částečně podsklepená. V přízemí budovy se nachází prostorná třída mladších dětí Berušek, která je rozdělena na hernu sloužící k hraní, cvičení a odpočinku, v druhé části třídy děti stolují, pracují u stolečků a v ateliérku. Vedle třídy je výdejová kuchyňka, sklad lůžkovin, soc.zařízení a šatna dětí a pedagogických pracovnic, úklidová místnost , botárny k přezouvání dětí a sklad pomůcek.

V 1.patře vedle kanceláře ředitelky a malé pracovny je šatna, soc.zařízení a třída starších dětí Včelek, která je stejně rozdělena, jako třída v přízemí, dále sklad lůžkovin a výdejová kuchyňka

Školní kuchyň je vybavená mimo jiné konvektomatem, varné prostory jsou rozděleny a vybaveny dle hygienických požadavků. Dále jsou zde sklady, kancelář vedoucí školní jídelny, šatna a soc.zařízení provozních pracovnic a místnost pro praní a žehlení prádla. Ve sklepě se nachází úseky školní kuchyně a skladové prostory.

Budova školy je obklopena velkou zahradou, která svou rozlohou umožňuje dětem dostatek volnosti a pohybu při spontánních i řízených činnostech a aktivitách. Od podzimu 2017 je školní zahrada vybavená novými herními prvky z akátového dřeva, lavičkami, vyvýšenými záhonky a palisádami. Každá třída má své pískoviště vybavené kryty a zastíněním. Altánek využíváme k námětovým hrám, výtvarným a hudebním činnostem, domeček k ukládání hraček a sportovního náčiní, přístřešek k ukládání kol a kočárků. Součástí zahrady je malý lesík, který slouží ke hrám dětí a zároveň jako stinné místo v letních měsících. V rámci pracovní a environmentální výchovy děti pečují v průběhu roku o květinový a zeleninový záhonek, na podzim sbírají úrodu i z našich jablůněk. Zahradu využíváme také ke společným akcím pro děti za spoluúčasti rodin a veřejnosti.

Na pěkném a estetické prostředí školy se podílí celý tým MŠ za velké pomoci dětí a rodičů, jejichž výrobky jsou vystaveny v interiéru školy.

Adresa:
Mateřská škola Česká Ves, příspěvková organizace
Holanova 53
790 81 Česká Ves

Kontakty