Místní poplatky pro rok 2024

Poplatek za odpady

Hradí se až v roce 2025, dle skutečně svezených nádob v roce 2024.

Cena za vývoz nádoby

Cena za vývoz nádoby
110 l 99 Kč
240 l 216 Kč
1100 l 990 Kč

dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022. OZV č. 1/2022 ke stažení ZDE

Poplatek za psy

Výše poplatku:
200,- Kč (0 – 2 byty v objektu)
300,- Kč (3 – 5 bytů v objektu)
900,- Kč (více než 5 bytů v objektu)
100,- Kč (osoba starší 65 let)
 • Termín: do 31.03.2024
 • Jak:
  • převodem na účet č. 1905668309/0800, variabilní symbol 1341 – do zprávy pro příjemce
    uveďte jméno, adresu, případně počet psů (např. Jan Novák, Jánského 341, 2 psi)
  • na pokladně obce 

dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019. OZV č. 3/2019 ke stažení ZDE

Poplatek za pronájem pozemků

Výše:      dle Smlouvy o nájmu pozemku
Termín:  do 31.03.2024

Jak:        

 • na pokladně obce
 • převodem na účet č. 1905668309/0800, variabilní symbol – dle Smlouvy nebo Dodatku o nájmu
  pozemku – do zprávy pro příjemce uveďte jméno, adresu (např. Jan Novák, Jánského 341)

Poplatek z pobytu

 • Výše: 4,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku
 • Termín:
  • nejpozději do 15. dne následujícího pololetí příslušného kalendářního roku, překročí-li částka 500,- Kč za 1. pololetí,
  • nejpozději do 15. dne po uplynutí příslušného kalendářního roku, nepřekročí-li částka 500,- Kč za 1. pololetí
 • Jak: 
  • osobně u paní Čermákové
  • převodem na účet č. 1905668309/0800, variabilní symbol 1342 – do zprávy pro příjemce
   uveďte jméno provozovatele, adresu provozovny (např. Jan Novák, Jánského 341)

dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021. OZV č. 2/2021 ke stažení ZDE

Nájemné z bytu

 • Výše: dle Výpočtového listu
 • Termín:  měsíčně
 • Jak:
  • převodem na účet č. 1905668309/0800, variabilní symbol na vyžádání přidělí pan Kočí
  • na pokladně obce

Nájemné z nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Česká Ves

 1. Výše: dle výměry hrobového místa, roční nájemné 7,- Kč/m2 na kalendářní rok, smlouva na období 10 let
 2. Termín: do 31.1. daného kalendářního roku pro období 10 let
 3. Jak: na pokladně obce