Sociální a bytová komise

Kontakty
Ing. Monika Novotná
předsedkyně komise
Mgr. Bc. Kristýna Michálková, DiS.
člen komise
Dana Vaiglová
člen komise
Pavla Knedlová
člen komise
Lenka Závorová
člen komise