Finanční výbor

Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním orgánem. Kontroluje dodržování všech povinností stanovených obci při jejím hospodaření. V §§ 38 a 39 zákona o obcích jsou stanoveny obci povinnosti při hospodaření s majetkem obce. Finanční výbor je tedy oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce podle ustanovení § 39 zákona o obcích. 

Kontakty
Mgr. František Kudlička
předseda výboru
Kamil Dombek
člen výboru
Jan Macek
člen výboru
Tomáš Kratochvíl
člen výboru
Mgr. Kamil Hégr, DiS.
člen výboru