Obec Olszanka – Polsko

Obec Olszanka – Polsko

Gmině Olszanka náleží samosprávní obec, která je tvořena obyvateli žijícími v centrální západní části Opolského vojvodství o rozloze 92,6 km2 , tj. 0,9 % rozlohy vojvodství. Jihovýchodní část obce se nachází v ekologickém koridoru Kladské doliny Nisy. Zbývající část obce je díky dvěma ekologickým koridorům - údolí Pępicki Potoku a údolí Przyleski Potoku - spojena s evropskou uzlovou oblastí - údolím Střední Odry. Obec sousedí na severu s gminou Skarbimierz, na východě s gminou Lewin Brzeski, na jihovýchodě s gminou Niemodlin, na jihu s gminou Grodków a na západě s gminou Wiązów v Dolnoslezském vojvodství.

Odkaz na stránky: Více informací