Turistika bez hranic - pěšky i na kole CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002528