Kontrolní výbor

Kontrolní výbor zastupitelstva obce má oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Tato oprávnění jsou založena přímo zákonem, a proto není třeba pro tuto kontrolu předchozího schválení ze strany zastupitelstva obce.

Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce /§ 119 odst. 3 písm. c) téhož zákona/.

Kontakty
Alice Žáková
Předseda
Ing. Hana Krajíčková
člen výboru
Petr Došek
člen výboru
Ing. Josef Liberda
člen výboru
Martina Mičáková
člen výboru