Povinně zveřejňované informace (ISVS)

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 1. Název: Obec Česká Ves
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
   Obec Česká Ves
   Jánského 341
   790 81 Česká Ves
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Obec Česká Ves
   Jánského 341
   790 81 Česká Ves
  3. Úřední hodiny
   Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
   Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
   Čtvrtek: 13:00 - 15:30
   Pátek: 8:00 - 12:00
  4. Telefonní čísla
   pevná linka: +420 584 459 090
  5. Adresa internetových stránek
   oficiální: https://www.cves.cz
  6. Adresa podatelny
   oficiální
   Obec Česká Ves
   Jánského 341
   790 81 Česká Ves
  7. Elektronická adresa podatelny
   podatelna: info@cves.cz
  8. Datová schránka: dy5aqbf
 5. Případné platby lze poukázat
  Číslo účtu: 0000001905668309, kód banky: 0800
 6. IČO: 00636037
 7. Plátce daně z přidané hodnoty: CZ00636037
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů
  1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
  2. Opravné prostředky
  3. Formuláře
  4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
   Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
 11. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
 13. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  1. Rozsudky
  2. Výdaje na soudy
 15. Povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
  Poskytnuté informace obcí Česká Ves dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů