Obecní úřad

Obecní úřad

Úřad v obci Česká Ves je pilířem komunity, pečlivě se starajícím o své občany. Jeho posláním je zajišťovat plynulý chod obce a zlepšovat životní podmínky pro všechny.

Skrze úředníky je občanům poskytována pomoc při administrativních záležitostech, jako jsou žádosti o sociální dávky, stavební povolení či registrace vozidel. Díky úřadu se realizují projekty pro rozvoj infrastruktury, školství a kultury, které posilují společenskou soudržnost. Jeho otevřenost a ochota naslouchat potřebám občanů přispívají k prosperitě a blahu celého regionu.

Kam dál?

Místní poplatky pro rok 2024

Poplatek za odpady Hradí se až v roce 2025, dle skutečně svezených nádob v roce 2024. Cena za vývoz nádoby Cena za vývoz nádoby 110 l 99 Kč 240 l 216 Kč 1100 l 990 Kč ... (více)

Ochrana osobních údajů

Informace dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů Správce: Obecní úřad Česká Ves, Jánského 341, 790 81 Česká Ves Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Soňa Kořenková, korenkova@cves.cz, tel. 584 459 099 Osobn ... (více)

Hřbitov

Hřbitov

Historie hřbitova První úvahy o vybudování místního hřbitova se poprvé objevily v roce 1898. Do té doby vlastnily společný hřbitov obce Frývaldov, Česká Ves a Bukovice. Na náklady společného hřbitova přispíval Frývaldov 60,5 %, Česk ... (více)