Válečné muzeum Česká Ves

25. dubna 2022 bylo v České Vsi pro pozvané hosty slavnostně otevřeno kompletní Válečné muzeum. Toto muzeum se věnuje padlým Českovesákům z první světové války, válečným zajatcům z druhé světové války, ale i osudům vojáků z novodobých misí. Najdete zde také expozice věnované předválečnému československému opevnění, mobilizaci čs. armády v roce 1938 a leteckým událostem na Jesenicku.

Válečné muzeum Česká Ves