Bělák (668 m)

Dřívější název Reineltstein je odvozen od majitele hospodářství č. 179. Posledním Reineltem na tomto hospodářství byl Franz Reinelt (nar. 8. listopadu 1832), syn Johanna a Hedwigy Harichové. O tom, že tyto skály byly v dřívějších dobách hojně navštěvované, svědčí na různých místech vytesáné německé nápisy a letopočty.

 Sektor Bělák tvoří stejnojmenná věž vysoká z náhorní strany 13 m, s údolní stěnou vysokou 28 m a čtyři skalní bloky. Skály jsou z pegmatitu, hrubozrnné žilné horniny, vznikající ze zbytkových roztoků po utuhnutí hlavní masy intruzivních hornin.

Horolezecká činnost na této lokalitě byla zahájena v roce 1957, kdy Bohuslav Fiala, první poválečný ředitel gymnázia v Jeseníku a nadšený propagátor a organizátor turistiky na Jesenicku se svým synem ing. Bohuslavem Fialou, autorem prvního horolezeckého průvodce, vystoupili cestou č. 7 (50) a 4 (48). Současný stav využití lokality je patrný z horolezeckého průvodce.