Čertovy kameny

Skalní masiv, opředený četnými pověstmi, který snad také během 30leté války sloužil jako úkryt pro místní obyvatele, přitahoval turisty a milovníky přírody již v době založení Gräfenbergských lázní.

Aby bylo možno pohodlněji zdolat nejvyšší skalní věž, bylo v roce 1892 zabudováno železné zábradlí, což vedlo ke zvýšení návštěvnosti tohoto skalního masivu.